Serdecznie zapraszamy na spotkania towarzyszące konferencji „Światy post-apo”:

Czwartek, 14 kwietnia 2016 r.

godz. 19.30

  • Allotopie – spotkanie autorskie z Krzysztofem M. Majem, poświęcone książce „Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych”, poprowadzi dr hab. Rafał Szczerbakiewicz;

godz. 20:30

  • Wokół „Creatio Fantastica” – spotkanie z dr Ksenią Olkusz to okazja do rozmowy na temat jednego z najbardziej znanych internetowych kwartalników popularnonaukowo-artystycznych poświęconym fantastyce „Creatio Fantastica” (http://creatiofantastica.com/).

Spotkania odbędą się w Fantastycznym Centrum Kultury, ul. Lwowska 12, Lublin.


1_106904_allotopie-topografia-swiatow-fikcjonalnych-spotkanie-z-krzysztofem-m-majem_36294

Krzysztof M. Maj – absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; fundator Ośrodka Badawczego Facta Ficta; redaktor naczelny kwartalnika popularnonaukowo-artystycz nego „Creatio Fantastica”; autor książki Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (2015); jego teksty, poświęcone badaniom nad światotwórstwem, utopiami, dystopiami, fantastyką i grami komputerowymi, ukazywały się dotąd na łamach m.in. „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego” czy „IMAGE. Journal of Interdisciplinary Image Science”.


Logotyp poziomy (wersja podstawowa)

Ksenia Olkusz – doktor nauk humanistycznych, historyk i krytyk literatury; autorka ponad stu publikacji naukowych z zakresu teorii literatury, poetyki i krytyki kultury popularnej, prezes zarządu Ośrodka Badawczego Facta Ficta; w latach 2012-2014 redaktor naczelna, obecnie redaktor merytoryczna w kwartalniku „Creatio Fantastica”, gdzie opiekuje się też od dwóch lat działem recenzji książkowych; recenzent w Portalu Kryminalnym; jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą i kulturą popularną, w tym szczególnie fantastyką grozy, horrorem, kryminałem oraz transfikcjonalnością i transmedialnością; naukowo zajmuje się także utopiami i dystopiami w literaturze, serialach, filmach czy grach wideo; autorka książek: Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” (2007) oraz Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy; redaktor książki „Zombie w kutlurze” (2016) i redaktor prowadząca serii „Perspektywy Ponowoczesności”; członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Utopian Studies Society (Europe)