• Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ośrodek Badawczy Facta Ficta
  • przy współpracy z kołami naukowymi Instytutu Filologii Polskiej UMCS124822-logotyp-wydzial-humanistycznylogo-fundacji

Rada naukowa:
prof. dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Andrzej Juszczyk (UJ)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Post apocalypse country side