Ostateczny termin nadsyłania abstraktów pod adresem

swiatypostapo@gmail.com

mija 29 lutego 2016 roku. Do abstraktu (max. 600 słów) należy dołączyć krótką notę biograficzną (max. 80 słów) sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy) oraz oficjalny adres email wraz z numerem telefonu.

69179_original