Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

oraz

Koła Naukowe Instytutu Filologii Polskiej UMCS

zapraszają na

Ogólnopolską konferencję naukową

Światy post-apo

            Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi i postapokaliptycznymi, a także rosnąca fascynacja obrazami stosunków społeczno-politycznych w świecie po nuklearnej zagładzie czy wyniszczającej pandemii, wskazuje na potrzebę podjęcia próby krytycznego namysłu nad zjawiskiem traktowanym dotąd jedynie jako jeden z odłamów światotwórstwa fantastycznego. Imaginarium postapokaliptyczne wielokrotnie jednakże wykracza poza narracyjną konwencję fantastyki i penetruje obszary sztuki i kultury w innych nurtach artystycznych, rozbudzając wyobraźnię nie tylko wizją świata upadłej cywilizacji i zmierzchu antropocenu, lecz także rzeczywistości codziennego trudu odbudowy i odnowy tego, co zostało bezpowrotnie ut­racone. Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Światy post-apo będą chcieli przyjrzeć się bliżej tej właśnie problematyce, zachęcając prelegentów do nadesłania propozycji wystąpień os­cylujących wokół następujących przykładowych zagadnień:

– estetyki postapokalipsy

– światów postapokaliptycznych i obrazów postapokalipsy w:

  1. literaturze;
  2. grach komputerowych i wideo;
  3. filmach;
  4. serialach i anime;
  5. komiksach;
  6. malarstwie;
  7. transmediach;

– krajobrazów po apokalipsie (miasta, pustkowia, bezdroża etc.);

– dystopii i kakotopii;

– światów powstających z gruzów (ekotopie, fantastyka ekologiczna);

– narracji / gatunków / konwencji post-apo: climate fiction, zombie apocalypse, narracja postnuklearna, dieselpunk, cyberpunk, biopunk etc.;

– pandemii i katastrof;

– ostoi cywilizacji (bunkry, twierdze, azyle, bastiony, schronienia, rezerwaty itp.);

– widm zagłady i cieni przeszłości;

– konstrukcji władzy i modeli społeczne w światach post-apo;

– miłości w czasach post-apo (np. romans young adult);

– „z kamerą wśród zombie” (codzienność po apokalipsie);

– „wszystko z odzysku”: od craftingu do scavengingu (moda, uzbrojenie, wynalazki itp.);

– zmierzchu antropocenu i przepowiedni końca świata.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów pod adresem swiatypostapo@gmail.com mija 29 lutego 2016 roku. Do abstraktu (max. 600 słów) należy dołączyć krótką notę biograficzną (max. 80 słów) sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy) oraz oficjalny adres email wraz z numerem telefonu.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej w formie drukowanej oraz elektronicznej w otwartym dostępie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0).

Do pobrania: CFP-Światy-post-apo